Stichting Gemeenschapsservice Nijmegen Stad en Land

RSIN: (fiscaal nummer ANBI):   806308527

Contactgegevens: per adres de secretaris, Lodewijkstraat 8 6585 KM Mook.

 Doelstelling:
De stichting heeft de volgende statutaire doelstelling:

haar financiële middelen, zo veel als naar het oordeel van het bestuur mogelijk, te besteden voor doeleinden, die een sociaal – charitatief karakter hebben.

Hoe dan ook dient een zeer overwegend deel van de geldmiddelen van de stichting dienstbaar gemaakt te worden aan de behartiging van doelstellingen die als van algemeen maatschappelijk belang kunnen worden beschouwd.
Deze doelstellingen mogen liggen zowel in Nederland als daarbuiten.